ดูบทความรายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี ของ มูลนิธิดร.กำจัด-ปราณี มงคลกุล

รายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี ของ มูลนิธิดร.กำจัด-ปราณี มงคลกุล

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของ มูลนิธิดร.กำจัด-ปราณี มงคลกุล

        

               เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการทางด้านการเงินของมูลนิธิฯ และเพื่อความมั่นใจของผู้บริจาคว่าเงินทุกบาท ทุกสตางค์ ได้นำไปใช้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ โดยปีงบประมาณของมูลนิธิฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ในปีเดียวกัน

                มูลนิธิฯ ได้แสดงผลการดำเนินงานตามรายละเอียดด้านล่าง

  1.  ผลการดำเนินงานประจำปี2557
  2.  ผลการดำเนินงานประจำปี2558
  3.  ผลการดำเนินงานมูลนิธิปี2559
  4. สรุปผลการดำเนินงานมูลนิธิปี2557-2559
  5. ผลการดำเนินงานประจำปี 2560
  6. ผลการดำเนินงานประจำปี 2561
  7. ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 
  8. ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 
  9. ผลการดำเนินงานประจำปี 2564
  10. ผลการดำเนินงานประจำปี 2565

 

 

10 เมษายน 2567

ผู้ชม 6669 ครั้ง

Engine by shopup.com