ดูหน้า

โครงการช่วยเหลือคนยากไร้ คนป่วย คนชรา

โครงการช่วยเหลือคนยากไร้ คนป่วย คนชรา

 

     มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยต่างๆ ผู้สูงอายุ ในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ รวมถึงสงเคราะห์ช่วยเหลือการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อได้รับการรักษาที่ดีและถูกต้อง

 

มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคปอด และกล้ามเนื้ออ่อนแรง7


12 ตุลาคม 2559

ผู้ชม 17219 ครั้ง

Engine by shopup.com