ดูหน้า

โครงการสนับสนุนหญิงด้อยโอกาส

โครงการสนับสนุนหญิงด้อยโอกาส

 

     มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ให้การส่งเสริมและพัฒนาทางด้านจิตใจ พร้อมทั้งสนับสนุนและช่วยเหลือการเพิ่มทักษะชีวิต พัฒนาอาชีพ และการศึกษาแก่ผู้หญิงด้อยโอกาส ให้สามารถพึ่งพาและดูแลตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 


โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง แก่เด็กและเยาวชนขาดแคลน ด้อยโอกาส


11 ตุลาคม 2559

ผู้ชม 6896 ครั้ง

Engine by shopup.com