ดูหน้า

โครงการเพื่อศาสนา

โครงการเพื่อศาสนา

 

     มูลนิธิฯ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในการเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยราชการ หรือองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ในกิจกรรมอันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

 

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ปี 2557
โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ปี 2557


10 ตุลาคม 2559

ผู้ชม 8192 ครั้ง

Engine by shopup.com