ดูบทความพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องปี2562

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องปี2562

พิธีมอบทุนโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง

แก่เด็กและเยาวชนขาดแคลน ด้อยโอกาส

  ภาคเหนือ

 • จังหวัดแพร่,น่าน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2562 ดร.กำจัด มงคลกุล ประธานมูลนิธิดร.กำจัด – ปราณี มงคลกุล คุณจันทนา สุขุมานนท์ รองประธานมูลนิธิฯ คุณปัณฑิต มงคลกุล และคุณปรารถนา มงคลกุล คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกับแขกผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง แก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขตพื้นที่การศึกษาแพร่และน่านมีจำนวนทั้งสิน 44 ทุนจาก 26 โรงเรียน

 

 1. โรงเรียนบ้านปงป่าหวาย 1 ทุน
 2. โรงเรียนวัดโชคเกษม       1 ทุน
 3. โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย 3 ทุน
 4. โรงเรียนบ้านวังเบอะ 4 ทุน
 5. โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 2 ทุน
 6. โรงเรียนบ้านแม่รัง 1 ทุน
 7. โรงเรียนบ้านเค็ม 1 ทุน
 8. โรงเรียนตชด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน 1 ทุน
 9. โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 2 ทุน
 10. โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 1 ทุน
 11. โรงเรียนปัว 2 ทุน
 12. โรงเรียนบ้านน้ำยาว 2 ทุน
 13. โรงเรียนบ้านสบปืน 2 ทุน
 14. โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 3 ทุน
 15. โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1 ทุน
 16. โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1 ทุน
 17. โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1ทุน
 18.  โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1 ทุน
 19. โรงเรียนบ้านสบมาง 2 ทุน
 20. โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สาขาห้วยโป่ง 2 ทุน
 21. โรงเรียนบ้านบ่อเกลือ 3 ทุน
 22. โรงเรียนบ้านบ่อหลวง  สาขาห้วยโป่ง 1 ทุน
 23. โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 2  ทุน
 24. โรงเรียนบ้านปอน 1 ทุน
 25. โรงเรียนบ้านน้ำลาด 2 ทุน
 26. โรงเรียนบ้านน้ำพี 1 ทุน

อ่านต่อ

 

 

พิธีมอบทุนที่จังหวัดแพร่น่าน

 

 

ภาคใต้

 • จังหวัดตรัง

   วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ดร.กำจัด มงคลกุล ประธานมูลนิธิดร.กำจัด – ปราณี มงคลกุล คุณจันทนา สุขุมานนท์ รองประธานมูลนิธิฯ คุณปริญญา มงคลกุล และคุณปรารถนา มงคลกุล คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมทำพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจที่เรียนแต่ครอบครัวยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  ซึ่งในครั้งนี้ มีนักเรียนที่ได้รับอนุมัติทุนการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น  37 ทุน 33 โรงเรียน  ดังต่อไปนี้

 

 

 1. โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1 ทุน
 2. โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 1 ทุน
 3. โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด. อุปถัมภ์) 1 ทุน
 4. โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ทุน
 5. โรงเรียนบ้านโตน 1 ทุน
 6. โรงเรียนแหลมมะขาม 1 ทุน
 7. โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 2 ทุน
 8. โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 1 ทุน
 9. โรงเรียนบ้านควนอารี 1 ทุน
 10. โรงเรียนบ้านวังลำ 1 ทุน
 11. โรงเรียนบ้านเขากอบ 1 ทุน
 12. โรงเรียนบ้านควนตัง 1 ทุน
 13. โรงเรียนวัดควนไทร 1 ทุน
 14. โรงเรียนบ้านน้ำพราย 1 ทุน
 15. โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 1 ทุน
 16. โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1 ทุน
 17. โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ทุน
 18. โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ทุน
 19. โรงเรียนบ้านผมเด็น 1 ทุน
 20. โรงเรียนห้วยไทร 1 ทุน
 21. โรงเรียนวัดไม้ฝาด 1 ทุน
 22. โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1 ทุน
 23. โรงเรียนบางสัก 2 ทุน
 24. โรงเรียนบ้านเกาะมุก 1 ทุน
 25. โรงเรียน ห้วยยอด 2 ทุน
 26. โรงเรียน ในเตาพิทยคม 1 ทุน
 27. โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1 ทุน
 28. โรงเรียนวังวิเศษ 2 ทุน
 29. โรงเรียน สามัคคีศึกษา 1 ทุน
 30. โรงเรียนบางตีวิทยาคม 1 ทุน
 31. โรงเรียนดันธพิทยาคาร 1 ทุน
 32. โรงเรียนเมืองกระบี่ 1 ทุน
 33. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 ทุน

   อ่านต่อ

  

พิธีมอบทุนที่จังหวัดตรัง

10 กันยายน 2562

ผู้ชม 3648 ครั้ง

Engine by shopup.com