ดูบทความพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องปี2561

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องปี2561

พิธีมอบทุนโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง

แก่เด็กและเยาวชนขาดแคลน ด้อยโอกาส

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน  2561 มูลนิธิดร.กำจัด – ปราณี มงคลกุลร่วมกับแขกผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง แก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 มีจำนวนทั้งสิน 29 ทุนจาก 9 โรงเรียน

 1. โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง     3 คน
 2. โรงเรียนซำข่อนแก่นวิทย์       3 คน
 3. โรงเรียนบ้านกุดดินจี่              4 คน
 4. โรงเรียนบ้านต่างแคน            2 คน
 5. โรงเรียนบ้านนาโมง              4 คน
 6. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์      4 คน
 7. โรงเรียนบ้านวังหินชา           2 คน
 8. โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง               3คน
 9. โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์   4 คน

อ่านต่อ

 

 

พิธีมอบทุนที่จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

ภาคเหนือ

 • จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 27 มกราคม  2562  มูลนิธิดร.กำจัด – ปราณี มงคลกุลร่วมกับแขกผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง แก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากมีจำนวนทั้งสิน 47 ทุนจาก 21 โรงเรียน

 

 1. โรงเรียนบ้านแม่อุสุ 3 คน
 2. โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 2 คน
 3. โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุญฑลจินดา 1 คน
 4. โรงเรียนบ้านน้ำหอม 3 คน
 5. โรงเรียนบ้านไม้กระพง 4 คน
 6. โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 คน
 7. โรงเรียนบ้านแม่กาษา 2 คน
 8. โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ดหลวง 2 คน
 9. โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 2 คน
 10. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 1 คน
 11. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 1 คน
 12. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 2 คน
 13. โรงเรียนแม่วะหลวง 4 คน
 14. โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 1 คน
 15. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 2 คน
 16. โรงเรียนบ้านท่าอาจ 4 คน
 17. โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 3 คน
 18. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำนักวิทยา 2 คน
 19. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 2 คน
 20. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 2 คน
 21. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 2 คน

 อ่านต่อ

 

 

พิธีมอบทุนที่จังหวัดตาก

12 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 3218 ครั้ง

Engine by shopup.com