ดูบทความพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องปี2559-2560

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องปี2559-2560

พิธีมอบทุนโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง

แก่เด็กและเยาวชนขาดแคลน ด้อยโอกาส

  ภาคใต้

  • จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 มูลนิธิดร.กำจัด – ปราณี มงคลกุล ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ณ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3

อ่านต่อ

พิธีมอบทุนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • จังหวัดพัทลุง

 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 พิธีมอบประกาศณียบัตร โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง มูลนิธิดร.กำจัด-ปราณี มงคลกุล ณ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

 อ่านต่อ

พิธีมอบทุนพัทลุง

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  •  จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่โรงเรียน 10 โรงเรียน  ณ ศาลาประชาคม จังหวัดเลย

อ่านต่อ

พิธีมอบทุนที่จังหวัดเลย

 

 

  ภาคเหนือ

  • จังหวัดเชียงราย

 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิดร.กำจัด – ปราณี มงคลกุล ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง แก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลตับเต่า จำนวน 11 โรงเรียน

อ่านต่่อ

พิธีมอบทุนเชียงราย

 

09 กันยายน 2560

ผู้ชม 2678 ครั้ง

Engine by shopup.com