มูลนิธิดร.กำจัด - ปราณี มงคลกุล

ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ทะเบียนเลขที่ กท 2358 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556
เพื่อเชิดชูเกียรติแด่คุณพ่อกำจัด คุณแม่ปราณี มงคลกุล ของลูกๆ ทั้ง 3 คน โดยมีโครงการต่าง ๆ ช่วยเหลือสังคมดังต่อไปนี้

 
ส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนา
 
สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา แก่เด็กนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
 
สนับสนุนและส่งเสริมผู้หญิงที่ด้อยโอกาส
 
สงเคราะห์คนยากไร้ คนป่วย คนชรา สนับสนุนด้านสาธารณสุขและร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

Dr.Kamchad - Pranee Mongkolkul Foundation

   ประวัติคุณพ่อกำจัด โดยสังเขป

     ดร.กำจัด มงคลกุล ผู้เป็นประธานกรรมการของมูลนิธิฯ เกิดเมื่อวันที 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 ณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในครอบครัวผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ดร.กำจัด เป็นคนเรียนเก่ง ประกอบกับเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่านหนังสือและใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาตั้งแต่เล็กๆ จึงมักสอบได้อันดับ 1 ของชั้นเรียนเสมอๆ ท่านได้รับการศึกษาเบื้องต้นจากโรงเรียนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชศรีมา ก่อนจะเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กรุงเทพฯจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 โดยสอบติดอันดับที่ 24 ของประเทศ ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยครั้งนั้น และสอบได้เตรียมแพทย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อจดหมายจากนักเรียน

มูลนิธิดร.กำจัด-ปราณี มงคลกุล,Dr.kamchad-Pranee Mongkolkul Foundation

มูลนิธิดร.กำจัด-ปราณี มงคลกุล มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมเรื่องการศึกษาของเยาวชนที่ยากจนและขาดโอกาส

Engine by shopup.com