ดูหน้า

สนับสนุนโครงการ

 

 

 

 

 ปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิน 5,665,000 บาท
1. คุณปรารถนา มงคลกุล จำนวนเงิน 5,165,000 บาท
2. คุณชุมพลและ คุณวรนิษฐา สกุลร่มโพธิ์ชัย จำนวนเงิน 500,000 บาท

 ปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิน 5,527,800 บาท
1. คุณปรารถนา มงคลกุล จำนวนเงิน 5,000,000 บาท
2. คุณจันทนา สุขุมานนท์ จำนวนเงิน 60,000 บาท
2. คุณสมศรี รัชฎาภรณ์กุล จำนวนเงิน 30,000 บาท
3. คุณคุณา จริยเสถียร จำนวนเงิน 11,600 บาท (สนับสนุนโครงการการศึกษาต่อเนื่อง ระดับมัธยมปลาย 1 ทุน)
4. คุณสุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ จำนวนเงิน 20,000 บาท
5. คุณปัณฑิต มงคลกุล จำนวนเงิน 406,200 บาท

 ท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิดร.กำจัด – ปราณี มงคลกุล โดยวิธีดังต่อไปนี้
- เช็คสั่งจ่าย “มูลนิธิดร.กำจัด – ปราณี มงคลกุล”
- โอนเงินเข้าบัญชี “มูลนิธิดร.กำจัด – ปราณี มงคลกุล” ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 059-2-70431-7


*** กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาแจ้งกลับให้สำนักงานมูลนิธิฯ ทราบด้วยทุกครั้ง โดยท่านสามารถส่งสำเนาได้ที่ kamchadpraneefoundation@gmail.com  หรือ โทรแจ้งรายละเอียดการโอน ที่เบอร์ 02-730-3741 หรือ 082-979 9222 เพื่อตรวจสอบและนำส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป ***


07 ตุลาคม 2559

ผู้ชม 3393 ครั้ง

Engine by shopup.com