ดูบทความพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องปี2561

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องปี2561

พิธีมอบทุนโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง

แก่เด็กและเยาวชนขาดแคลน ด้อยโอกาส

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน  2561 มูลนิธิดร.กำจัด – ปราณี มงคลกุลร่วมกับแขกผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง แก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 มีจำนวนทั้งสิน 29 ทุนจาก 9 โรงเรียน

  1. โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง     3 คน
  2. โรงเรียนซำข่อนแก่นวิทย์       3 คน
  3. โรงเรียนบ้านกุดดินจี่              4 คน
  4. โรงเรียนบ้านต่างแคน            2 คน
  5. โรงเรียนบ้านนาโมง              4 คน
  6. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์      4 คน
  7. โรงเรียนบ้านวังหินชา           2 คน
  8. โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง               3คน
  9. โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์   4 คน

อ่านต่อ

พิธีมอบทุนที่จังหวัดหนองบัวลำภู

06 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 1108 ครั้ง

Engine by shopup.com