ดูบทความรายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี ของ มูลนิธิดร.กำจัด-ปราณี มงคลกุล

รายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี ของ มูลนิธิดร.กำจัด-ปราณี มงคลกุล

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของ มูลนิธิดร.กำจัด-ปราณี มงคลกุล

        

               เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการทางด้านการเงินของมูลนิธิฯ และเพื่อความมั่นใจของผู้บริจาคว่าเงินทุกบาท ทุกสตางค์ ได้นำไปใช้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ โดยปีงบประมาณของมูลนิธิฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ในปีเดียวกัน

                มูลนิธิฯ ได้แสดงผลการดำเนินงานตามรายละเอียดด้านล่าง

  1.  ผลการดำเนินงานประจำปี2557
  2.  ผลการดำเนินงานประจำปี2558
  3.  สรุปผลการดำเนินงานมูลนิธิปี2557-2559
  4. ผลการดำเนินงานประจำปี 2559
  5. ผลการดำเนินงานประจำปี 2560
  6. ผลการดำเนินงานประจำปี 2561

 

 

26 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 2728 ครั้ง

Engine by shopup.com